Výsledky 2012

 

 

Wyniki 2016

 

Wyniki 2014

 

Wyniki 2012

 

Propozycja

 

Kontakt

 

 

   
 

Partnerzy :


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: www.dfklub.cz

 


 

 


Ośrodek Wolnego Czasu w Rymarzowie i  Wolny Związek Fotografów Rymarzów

ogłaszają

Ogólnokrajowy konkurs kolorowej fotografii na rok 2016

„O nagrodę Karola Schinzela”

 

Karol Schinzel
Urodzony 20.12.1886 w Rymarzowie – Edrowicach
Zmarł w 1951 roku w Wiedniu

   

      Odkrywca światowej klasy
      Wynalazca kolorowej fotografii
      Współpracownik firmy Kodak
      Ogłosił około 350 patentów w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Austrii
      Jeden z najbardziej znaczących krajan Rymarzowa z 1. poł. 20 stulecia

 

   

Organizator

  Ośrodek Wolnego Czasu w Rymarzowie i  Wolny Związek Fotografów Rymarzów

   


Ogłoszenie konkursu                           1. 3. 2016
Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń    7.5.2016
Rozstrzygnięcie konkursu                  14.5.2016
Wernisaż i rozdanie nagród               21.5. 2016
Wystawa wybranych prac w ośrodku wolnego czasu w Rymarzowie 21.5.2016 – 18.6.2016

Kategorie konkursu:      
            - Przyroda  
            - Reportaż, dokument
            - Wolny temat

 

Warunki uczestnictwa

 •  Konkurs nie jest ograniczony wiekiem, uczestniczyć mogą wszyscy amatorzy i profesjonalni fotografowie.
 • Uczestnicy konkursu mogą przesłać pojedyncze lub cykle fotografii (max. 4 fot.) w liczbie max. 3 fotografii albo cyklów w jednej kategorii. Jeśli będzie przesłany cykl jest brany jako jedna fotografia, tzn. uczestnik może przesłać 3 cykle do każdej kategorii, każdy w liczbie max. 4 fotografii, czyli ogółem 12 sztuk fotografii do każdej kategorii.
 • Do konkursu są przyjmowane tylko fotografie kolorowe, wywołane albo w formie drukowanej ( nie przesyłać CD lub e-mailów z elektronicznymi załącznikami).
 • Rozmiar fotografii minimalnie 20*30 cm lub większy.
 • Fotografie nie mogą być starsze niż 2 lata.
 • Każda konkursowa fotografia musi być dokładnie oznaczona z tyłu imieniem, nazwiskiem, pełnym adresem autora, również tytułem zdjęcia i kategorią. W celu szybszej korespondencji pocztą e-mailową w przypadku uzyskania  nagrody.  

Jury konkursu:
            Amatorzy i zawodowi fotografowie wybrani przez organizatora

 

Bezpieczeństwo i doręczenie zdjęć:

  Po przyjęciu fotografii aż do oddania z powrotem autorom są odpowiedzialnymi za nie organizatorzy konkursu.

 

Nagrody konkursu:

  Nagrodzeni będą trzej autorzy w każdej kategorii, tj. w sumie dziewięciu autorów sumą, 2000 Kč, 1500 Kč, 1000 Kč + nagrody rzeczowe.

  Jury ma prawo nie przyznać nagrody któremuś z miejsc albo przyznać np. 2. drugie miejsca.

  Ponieważ wystawa będzie tworzona 2 dni przed wernisażem, organizator nie gwarantuje wszystkim uczestnikom tego, że ich powiadomi o tym, jeśli ich fotografie były włączone do wystawy.

      Organizator zastrzega sobie prawo wystawić tylko wybrane i nagrodzone jury fotografie.

 

W Rymarzowie 1.1.2014               Ośrodek Wolnego Czasu Rymarzów

 


© Středisko volného času Rýmařov 2006 - všechna práva vyhrazena / all rights reserved
stránky vytvořil a spravuje Jakub Vala 2020