No title

 

 

Výsledky 2022

 

Výsledky 2020

 

Výsledky 2018

 

Výsledky 2016

 

Výsledky 2014

 

Výsledky 2012

 

Výsledky 2010

 

Výsledky 2008

 

schinzel, fotograficka soutěž, foto, příroda, reportáž, fotografie, Středisko volného času , Rýmařov

 

schinzel, fotograficka soutěž, foto, příroda, reportáž, fotografie, Středisko volného času , Rýmařov

 

 

   
 

 

PARTNEŘII:


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

  

 

 

Středisko volného času v Rýmařově vyhlašuje

 celostátní soutěž barevné fotografie pro rok 2022

 O c e n u  K a r l a  S c h i n z e l a“  


Karel Schinzel
narozen 20.12. 1886 v Rýmařově  - Edrovicích
zemřel roku 1951 ve Vídni

  objevitelská osobnost světového významu
  vynálezce barevné fotografie
  spolupracovník firmy Kodak
  přihlásil na 350 patentů v USA, Německu, V.Británii a Rakousku
  jeden z nejvýznamnějších rodáků Rýmařova 1. pol. 20. století

   
  odkaz na Wikipeii

   

Vyhlašovatel

  Středisko volného času Rýmařov

     

Kalendář soutěže
Vyhlášení                                              1. 4. 2022
Uzávěrka                                             28. 5. 2022

Výstava vybraných prací
Středisko volného času Rýmařov     od 17. 6. do 30. 9. 2022

Kategorie                  - PŘÍRODA 
                                    - REPORTÁŽ, DOKUMENT
                                    - VOLNÉ TÉMA

Podmínky účasti   

  • Soutěž není omezena věkem, zúčastnit se mohou všichni fotografové  amatéři a profesionálové
  • Účastníci soutěže mohou zaslat jednotlivé fotografie nebo cyklus fotografií (max. 4ks fotografií),  v  počtu max. 3ks fotografií nebo cyklů v jedné kategorii. Pokud bude zaslán cyklus, je brán jako jedna fotografie, tzn. účastník může zaslat 3 cykly do kategorie, každý v počtu max 4ks fotografií, celkem tedy 12 ks fotografií do jedné kategorie.
  • Do soutěže budou přijímány  pouze fotografie barevné, vyvolané nebo v  tištěné podobě ( nezasílat CD či emaily s digitálnímy daty).  
  • Formát fotografií minimálně  20x30 cm a větší.
  • Stáří zaslaných fotografií maximálně 2 roky.
  • Každá soutěžní fotografie musí být řádně označena na zadní straně jménem příjmením, plnou adresou autora, dále názvem snímku a kategorie. Pro rychlejší komunikaci v případě výhry e-mailem.
  • Podmínkou účasti v soutěži je vstupní poplatek 90 Kč. (na poštovné pro zaslání fotografií zpět soutěžícím) 
  • Zaslat na účet SVČ Rýmařov: KB č.ú. 19-7333290247/0100  nebo složenkou  typu C na adresu SVČ Rýmařov ( viz kontakt ). Do zprávy pro příjemce uvés " Schinzel a vaše jméno a příjmení"

    

Porota soutěže

  Bude upřesněno

   

Pojištění a doprava snímků

  Autoři zasílají snímky na své náklady, případné pojištění ze strany autorů se vztahuje jen na dopravu (pořadatel není zodpovědný za poškození a ztrátu fotografií vzniklou během  dopravy ).Převzetím fotografií až do předání zpět autorům zodpovídají za tyto vyhlašovatelé soutěže.

   

Hodnocení soutěže:

  Oceněni budou tři autoři v každé kategorii, tj. celkem 9 autorů částkami
  1. cena:  2000 Kč,
  2. cena:  1500 Kč,
  3. cena:  1000,-


  Porota má právo některé místo neudělit nebo udělit např. 2 třetí místa apod.
  Jelikož je výstava instalována 2 dny před vernisáží, není pořadatel schopen všem
  zúčastněným dát včas vědět, zda jeho fotografie byly vybrány pro výstavu.

   

Závěr:

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vystavovat pouze fotografie vybrané a oceněné porotou.

   

 


© Středisko volného času Rýmařov 2006 - všechna práva vyhrazena / all rights reserved
stránky vytvořil a spravuje Jakub Vala 2020